Fámy, pomluvy a Pavel Wonka

úterý 18. listopad 2014 19:54

Aneb drží se vás jako lejno košile

Dá se říci, že fáma má obvykle i charakter pomluvy, možná se mýlím, ale v poslední době jsem žádnou pozitivní fámu nezachytil. Svět je plný fám, nejvíce na nich vydělává bulvár. Fáma je jakási překroucená pravda, však se taky říká: „Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. V to m je její síla.

Fáma posiluje vyzdvihuje především negativní rysy pomlouvaného, čímž se tomu, kdo tuto fámu vytváří a zároveň i jeho posluchači dostává zadostiučinění, že oni jsou těmi lepšími a čestnějšími lidmi než pomlouvaná osoba. Ostatně i v politice je lepší vést negativní kampaň než kampaň solidní, dobře propracovanou. Lidé si spíš zapamatují lumpárny, které druzí učinili, než to, co udělali dobrého. Lze říci, že dobře propracovaná fáma je daleko atraktivnější, než suchá profánní pravda.

Tím se dostávám k Pavlu Wonkovi. O jeho tragické smrti v kriminále jsem se dověděl patrně prostřednictvím tehdy živoucího facebooku, jímž byla hospoda. Nyní se dozvídáme, že Pavel Wonka se nějak zavázal ke spolupráci s tajnou policií. Já se však ve svém blogu o fámách, pomluvách a Pavlu Wonkovi touto skutečností zabývat nebudu. Chci se zabývat fámou. Fámou, jež je, jak jsem již uvedl, bývá zároveň i pomluvou.

Z některých diskusních příspěvků, ať již zde nebo na jiných fórech, jsem se dozvěděl tuto informaci: „Wonka byl feťák, opilec a nefachčenko a to, že se cpal do politiky, bylo důsledek toho, jak z toho chlastu zblbnul. Skoro jakoby si tu smrt zasloužil. A ten jeho brácha je nemlich takový.“ Navíc, aby dotvrdili pravdivost svého tvrzení, říkali, že ho buď sami znali, nebo že to o něm věděli všichni. Kdyby byl tento hlas ojedinělý, asi bych mu nevěnoval pozornost, avšak pomluva se šíří rychlostí blesku (další charakteristická vlastnost), obdobné mínění jsem zaslechl z více stran. To už bylo na pováženou.

Asi dva diskutéry jsem znal ze stránek tohoto blogu. Persony, kterým bych ruku nepodal. Typoval bych je na vyčurané úředníčky, kteří si prostřednictvím pomluv futrují svá bojácná ega. Maloměšťáčky, jimž vše, co je jiné, než jejich uprděné živůtky, připadá podezřelé a nebezpečné, což je zřejmě společná vlastnost těchto šiřitelů fám a pomluv.

Dobrá, víme, že tito šiřitelé jsou lidé pochybného charakteru, dále víme, že bulvár je tiskovina žánru pokleslého a strany, které pouze očerňují protivníka, většinou nemají co nabídnout. Víme to, a přesto se těmto lidem neúměrně dostává sluchu, bulvár je nejsledovanější tiskovinou a strany s negativní kampaní mají vysoké preference.

I když tato fakta možná známe, jednáme, jako bychom to nevěděli a pro napadeného je sebeočista takřka nemožná. Špína je zažraná hluboko v naší mysli.

Podtrženo a sečteno, věřím, že Pavel Wonka byl statečný nonkonformní chlapík, přesto při zmínce o něm mi pokaždé na mysl vytane stín fámy a pomluvy. Jediné, jak se lze proti tomuto jedu bránit, je přijmout fakt, že na základě iracionálních pocitů nemohu soudit ani sebe ani druhé. Jed pomluvy je neomyvatelný.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora