Vasil Biľak – agent CIA

sobota 8. únor 2014 17:04

Málo se ví, že kovaný stalinista Vasil Biľak byl ve skutečnosti agentem CIA. Ke spolupráci byl získán už v padesátých letech na přímý popud komunistobijce, paranoidního senátora Josepha Mc Carthyho.

Jeho úkol byl pevně daný – držet se ortodoxně stalinistické linie strany. Sám agent o své spolupráci nevěděl, neboť dispozice mu byly dodávány v ruštině tak, aby měl dojem, že jsou adresovány přímo z moskevského ústředí.

Centrála v Lanley uvažovala v dlouhodobém časovém horizontu; jestliže se občanům Československa podaří zdiskreditovat myšlenky socialismu, je jisté, že po zinscenovaném převratu nebudou uvažovat o jakémkoli jeho humánním obnovení, ale velice jednoduše vezmou za jediný modus vivendi – kapitalismus bez přívlastků.

Tento scénář, jak víme z nedávné historie, se do puntíku vyplnil. To, že většina komunistických exponentů včetně Biľaka uniklo spravedlnosti, hovoří za své.

Po pětadvaceti letech, kdy jsme se přesvědčili, že stávající systém tvoří nespravedlnosti, pouze jiného ražení, než reálný socialismus, stáváme se stále svědky primitivního antikomunismu.

Slušní lidé levicových názorů jsou těmito primitivy dehonestováni do pravdoláskařů a komunistů, jak za časů Josepha Mc Carthyho. Ostatně i já sám jsem tímto spolčením hlupců občas napadán.

Naštěstí po několika letech pravicových deforem lidem začíná docházet, že tento způsob kapitalismu je cesta do pekel. Nejen pro člověka ale i pro celou planetu.

Dokonce by se dalo uvažovat, že jestliže byl Biľak agentem CIA, mohl být naopak Kalousek agent Kominterny. Ale to jsou jen odvážné teorie. Skutečnější možná je, že oba poslední prezidenti jsou na výplatní listině Lukoilu a Moskvy, jak píše Michal Vievegh v knize Mráz přichází z hradu. I to jsou však jen domněnky…

V posledních volbách dalo mnoho lidí svůj hlas sociální demokracii. Přejme si, aby myšlenky solidarity nezdiskreditovaly a prolomily tak Biľakovo prokletí.

Sám Biľak nechť úpí zapomenut v pekle stalinského Gulagu.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora