Česko sro. – povolební dystopie

pondělí 28. říjen 2013 16:57

Volby vyhráli populisté. Ze sběrného tábora na Strahovském stadiónu jsou
nepřízpůsobiví nejprve autobusem pak vlakem vyváženi na letiště Vyškov,
odtud do daleké Paraguaye. Převoz sponzoruje CK Úsvit. Je třeba vyklidit
Augiášův chlév.

Jako první byl parlamentu nadiktován ústavní zákon o nové Národní frontě,
kterou bude nadále tvořit trojkoalice ANO, Úsvit a TOP 09. Ostatní
strany stejně jako odbory budou během příštích zasedání sněmovny zrušeny.
Bývalí komunisté ze stran ODS, ČSSD apod. zahazují partajní legitimace a
hbitě se hlásí ke svému spolustraníkovi ze hnutí ANO. Nadále bude volební
právo určeno pouze pro úspěšné podnikatele. Tak vypadá přímá demokracie dle
receptu podnikatelských elit.

Pod vedením nově designovaného ministra práce a sociálních věcí Drábka budou
zrušena veškerá sociální práva. „Každý ať se stará sám o sebe,“
charakterizuje Drábek nový kurs v sociální politice Česka. Nadále bude proto
ministerstvo fungovat pod názvem ministerstvo práce.

S programovým prohlášením „kdo nepracuje, ať nejí“ bude zrušena 8-mi
hodinová pracovní doba, nárok na dovolenou a nemocenská. Chabý úkrok zpět
bude znovuzavedení S – karty pro tělesně postižené ovšem s tím, že kvůli
zvýšení morálně volních vlastností těchto občanů a jejich rehabilitaci budou
bankomaty umístěny ve výši 2,5 metru nad zemí. Těm, kdo by snad s
postiženými chtěli solidarizovat a pomoci jim, hrozí pokuta 5000 Kč.

Spoření na důchod bude povinně odváděno penzijního fondu jenž vlastní
Babišův Agrofert. Stávajícím důchodcům budou rozdány tablety pro euthanasii.
Pokud tito nebudou chtít odejít ze života dobrovolně, je zde pro jejich
vnuky připravena kampaň „zahluš bábu“.

Jsme-li u mladých, máme zde i novinky ve školství. Aby stát prosperoval, na
školách se budou učit pouze technické obory. Obory humanitní budou zrušeny
jako zbytečné. Zůstane pouze ekonomie dle Morgana Friedmana a vyučovat se
bude dle příručky A. Babiše „Stát jako firma“. Druhým notně redukovaným
humanitním oborem budou práva podnikatele. Zbylí profesoři humanitních věd
půjdou do výroby.

V kulturní oblasti bude znovu zavedena přísná cenzura. Knihy, které
nekonotují s teorií vulgárního darwinismu, budou zapovězeny. V den Svátku
práce se budou obyvatelé povinně účastnit ideové hry M. Stropnického
„Pinochet“, která bude předváděna na velkoplošných obrazovkách měst a
vesnic. Účast bude kontrolována. Dodejme, že ministerstvo kultury bude
nadále fungovat pod hlavičkou ministerstva vnitra.

Hrozí nám znovu Biafra ducha, tentokrát zprava.

To, že tato doba se blíží, jsme mohli v poslední době sledovat na příloze LN
Orientace, ze které zmizely kriticky sociologické a filozofické statě, jež
byly nahrazeny hlušinou, navíc byla tato příloha zkrácena a nahrazena
jakýmsi čtivem pro omezené maloměšťáky, které nese název Styl.

Jediným humánním činem této vlády bylo jmenování poslance Marka Bendy
doživotním členem sněmovny.

„Nejhorším nepřítelem otevřené společnosti není komunismus, ale čistý
kapitalismus.“ George Soros.

A já mohu dodat: „Zvlášť když tento kapitalismus praktikují bývalí
komunisté, z nichž se po roku 1989 stali kapitalisti. O to hůř!

Ale teď již musím běžet.

Vlak na Vyškov nepočká…"
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora