Zdravíme Prague Pride!

pátek 17. srpen 2012 16:17

Hošové a holky, namažte si prciny, mejdan začíná, ať maj, bzz, bzz, konzervativci vzteka. Rok se s rokem sešel a zabuzlí konzervativci znovu dávají najevo starost o Morálku a Dobro.

Přiznávám, že konzervativní myšlení pranic nechápu, ze všeho nejvíc mne napadá, že mají možná zaražené prdy. Trochu mi připomínají Dominikány, inkvizitory a majitele církevní pravdy v nejlepší formě, když heretiky natahovali na skřipec a čarodějnice přenechávali ohni.

U nás tyto myšlenky zastupuje iniciativa D.O.S.T. Již z jejich znaku jde strach. Bojovně zaťatá pěst chystající se rozdrtit pro výstrahu každého, kdo se znelíbí, kdo překračuje nalajnovaný mravní úzus, kdo se svým jednáním vylučuje ze společnosti. Pro takové je nutné nalézt konečné řešení. Vyloučené nacpat do ghet, gaye a lesby poslat do psychiatrických léčeben, aby jim jejich deviaci vyhnali z palicí a udělali z nich řádné občany. Nedivil bych se, kdyby si jejich příznivci navlékli kápě a ve jménu Pravdy a Dobra pořádali pogromy na všechny, kteří jim nejdou pod rypák. Zkrátka, celá tahle partička zavání nesnášenlivostí, zatuchlostí a potenciálním fašounstvím. Jako doklad bych mohl použít členství jednoho ze spravedlivých, Ladislava Bátory, v Národní straně, která s myšlenkami nacionalismu a nesnášenlivosti koketovala.

Také nechápu, proč by neměla Praha na jeden den patřit gayům a lesbám, když už před tím patřila pionýrům, spartakiádníkům, sokolům a bůh ví, komu ještě a nikomu to nevadilo a Praha stále stojí. Dalším argumentem je, že průvod homosexuálů kazí děti a mládež, jako by na internetu už neviděli tolik porna a úchyláren, že pár erotických maškar, do kterých budou účinkující oděni, bude proti tomu čajíček a nějak to jejich dětskou psýché neohrozí.

Nejde o nic jiného, než o zaprdlost měšťáckých letor. Typ těchto lidí za komunismu působil jako domovní důvěrníci, zakazoval dlouhé vlasy, rock´n´roll, džíny a vše, co nezapadalo do jejich měšťáckého tesilového vkusu. Tato tesilová verbež měla pro tehdejší máničky krédo jediné: „Pal odsuď hajzle!“ dle stejnojmenné písničky Jasné páky. Doba pokročila, dnes jim vadí homosexuálové, romové, nepřizpůsobiví, pravdoláskaři…

A já se stále blbě divím, neboť mezi svými přáteli neznám nikoho, kdo by měl pro takové myšlení jakékoliv pochopení. Odkud se v naší tolerantní až lhostejné společnosti podobné myšlení bere? Chápal bych to na starém americkém jihu, ale zde? Zřejmě musíme hledat v jednotlivcích. Jejich strachu z jinakosti, z komplexů, z temných stran jejich duší.

Kdykoliv slyším takového spravedlivého hřímat o svých konzervativních ideálech, vzpomenu si na film Americká krása. V závěrečné scéně se zde u otce jednoho z hlavních hrdinů, vojáka, válečného veterána, který uznává ty správné americké hodnoty a nenávidí teplouše, projevila trestuhodná slabost ve formě vášnivé sympatie k vytrénovanému tělu pana Lestera, jehož ve filmu hraje Kevin Spacey. Film jak známo končí tragicky. U každé na veřejnosti až příliš proklamované svátosti se dá nalézt i její rub.

Jeden ze spravedlivých Michal Semín, vždy se zastávající mravní čistoty svého soudruha Ladislava Bátory, takže jeden neví jak to spolu hoši mají, v Lidových novinách napsal článek „Lesk a bída homosexualismu“. Kromě obvyklých výronů nesnášenlivosti se mu zde podařilo vystihnout i jisté pravdivé sociální skutečnosti, které popisují i sociologové:

„Homosexualismus je součástí politického projektu, kterým kulturní a společenská levice nahradila neúspěšné dílo klasického marxismu až příliš soustředěného na sociální transformaci prováděnou hospodářskými prostředky. Do tohoto nemarxistického projektu patří vedle podpory gay agendy i selektivní podpora jiných menšin, multikulturalismus, ideologie genderu či enviromentalismus, bojující za práva zvířat a omezení populačního růstu.“

Nevím, co to má společného s marxismem, nicméně je pravda, že právě tyto aspekty zbyly jako pozůstatky nepokojů bouřlivých šedesátých let. Bohužel. Konzervativci proklamovaný rozpad rodiny a upadávání uznávaných hodnot rozhodně není způsobeno jakýmsi „neomarxistickým“ projektem, ale vzniká naopak soumrakem sociálního státu, ztrátou solidarity mezi lidmi, i když s rozpadem širší rodiny je to poněkud složitější. Hitem doby je přepjatý individualismus, který zároveň přináší sobectví a nevšímavost k utrpení druhých.

Jestliže se homosexuálové ve svém někdy nelehkém údělu spojují, je to spíše návrat k solidaritě, než cokoli jiného.

Dát důchodci, který nemá nikoho, kromě Alzenheimera, kartu visa namísto důchodu, pokládám za ohavné. Oblékat děti do školních uniforem, jak se pokoušejí některé školy, aby malé bestie nešikanovaly ty, které jsou slabšího sociálního původu, pokládám za hnůj. To však naše konzervativce nezajímá. Pokud nebude dosaženo jakés takés sociální rovnosti, jsou jakékoliv kecy o morálce a hodnotách zbytečné.

Proto mám pro konzervativce jednu radu. Aby ve svém svatém nadšení při proklamaci konzervativních hodnot nedopadli jako Andreas Breivik, doporučuji pro uvolnění moralistické tenze, proříznout si kapsy, aby namísto sršení síry a jedu proti těm, kteří se jim nelíbí, mohli i na veřejnosti volně masturbovat.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora