Syndrom Jiřiny Švorcové

pondělí 26. březen 2012 18:33

Jsme mistři světa v rozbíjení systémů. Rakousko-Uhersko jsme rozložili, kapitalismus a první republika padla, socialismus byl odložen, Československo bylo rozděleno, nyní je na řadě znovu náš kapitalismus s českými specifiky. Mnohdy šla iniciativa shora dolů nebo z vnějšku, teď se řád leptá zevnitř a shora.

Aniž by se nám podařilo uskutečnit funkční demokracii s právním řádem, zavést korektní prostředí pro podnikání a volný trh, dostali jsme se na pokraj kolapsu. Dá se říci, že prosperující kapitalismus, tak, jak jej zažila západní Evropa přibližně od 50. let minulého století do začátku let devadesátých, jsme nezažili a ani jej již nezažijeme.

Důvody jsou mnohé. V západoevropských zemích vinou globalizace a ztrátou vnějšího nepřítele se kapitalismus jakoby urval ze řetězů. Jsme proto svědky bezprecedentních sociálních deregulací, naproti tomu se krachujícím bankám poskytují neomezené finanční zdroje. Lidé protestují v ulicích, systém se pomalu hroutí.

U nás je situace ještě složitější. Nejen, že se musíme potýkat s podobnými problémy, které má západní Evropa, české specifikum spočívá v tom, že u nás jsou vinou lidí, jež se do čela státní moci dostali, tyto otázky naprosto opomíjeny (Kalouskovy zlodějské deformy k řešením nepočítám). Naši vládní představitelé, poslanci, finanční oligarchové a kmotři tvoří prazvláštní svitu pochybených psychotických jedinců bojující mezi sebou o svůj prospěch, státní zakázky, dotace EU a koryta ve státní správě. V jakoukoliv nápravu tohoto systému již věří málokdo.

Ale naleznou se i tací, jejichž víra v kapitalismus a vítězství pravice zůstává nezlomená. Pro všechny podobně smýšlející apologety této pomýlené konfese jsem vymyslel terminus technicus s pracovním názvem – Syndrom Jiřiny Švorcové. Ano, i ona zůstala věrná svému přesvědčení a podobně jako ona i dnešní ortodoxní pravičáci hájí svůj názor až za hrob. Připomeňme, že se jedná o víru a ne o vědu, jejíž tvrzení může být kdykoliv falzifikováno.

Chyba může být i jinde. Profesor Geofry Mc Gray z Oxfordské univerzity zjistil, že lidé s nenapravitelně pravicovými názory mají nadprůměrně zvětšenou amygdalu vzniklou pohnutím mysli v šestinedělí. Je tedy možné, že se nejedná o vadu v myšlení, ale jde o důvody fyziologické. Proto bychom neměli své spoluobčany za jejich pomýlené názory soudit nebo se jim vysmívat, ale spíše je politovat. Jakákoliv terapeutická náprava narušeného stavu jejich mysli by byla i přes všechny empiricky doložené důkazy svědčící v náš prospěch – zbytečná. Z toho důvodu je neopodstatněné s nimi jakkoliv diskutovat. Jednejme s nimi jako s autisty.

Doufám, že se mi tímto krátkým exkursem do světa neurologie podařilo ukázat, že některé jedince na svou stranu nedostanete. Ušetřeme si energii a pohlédněme na současnou politickou scénu, kterou jsme v hrubých obrysech již nastínili.

Ze všech aspektů, které postupně vyplívají na povrch, se zdá, že na rozdíl od jiných zemí lidé u nás ani nebudou muset vyjít do ulic. České elity se umlátí samy. Proto nemusíme příliš žehrat na zvýšenou cenu vajec. Jeden z tržních blouznivců (Karel Kříž v LN) tvrdil, že moudrý trh zdražením této komodity reagoval na zvýšené požadavky EU na chov slepic. My, kteří jsme si dělali zásoby, víme své. Mocipáni bohužel naše plány prohlédli a dostali strach, aby nebyli v nadcházejících volbách označkováni dobře naloženými smrdutými pukavci.

Inu, lidé remcají a remcat budou vždycky. To známe již z Bible. Jak bylo v Egyptě! Jak bylo za socialismu! Jenže pokud nás někdo vede do svobody, nutí nás k šetření, k utahování opasků a k reformám musí mít nejen vizi, ale i svůj mravní étos. Osobnost Mojžíšova formátu, jíž by se dostávalo mravního kreditu a posvěcení vést lidi do země zaslíbené, zde chybí. Namísto víry, charakteru, pokory a sebereflexe nám dnešní vůdci nabízejí pouze bohorovnost.

Je to pochopitelné, neboť moc, která postrádá vyšší étos mravní, působí jako afrodisiakum. Tito jedinci, opakuji, často s psychotickými příznaky, postrádají jakékoliv mentální zábrany. Jejich jednání je bezskrupulózní. Co se týče vystupování na veřejnosti, slyšíme od nich pouze mlžení nebo rovnou lži. V soukromém životě jsou to hovada. Jak jinak označit například vystoupení minulého premiéra, ke kterému přišel ředitel jistého divadla se žádostí o spravedlivé posouzení grantů. Když zmíněný muž přišel do premiérovy kanceláře ozvalo se: „Nazdar č…áku, chceš prachy?“ A to ani nemluvím o odposlechových aférách.

Rád bych si toho nevšímal. Jenže tito lidé zasahují do našich životů. My je platíme ze svých daní. Vládne-li nám bezcharakterní chátra, neměli bychom zůstat lhostejní. A tak, i když se naše čacké elity umlátí samy, kapitalismus zkrachuje a přijde třeba socialismus pro 21. století, situace se nijak nezmění, pokud se k moci dostanou jim podobné existence. Lumpové budou nahrazeni gaunery tak, jak se stalo krátce po listopadu. A budeme tam, kde jsme byli.

Smutné je, že právě takové typy se do vysokých pozic derou. Otázka je, jak je eliminovat? Udělat pro ně psychologické testy jako mají taxikáři nebo policisté? Domnívám se, že by je mohli hravě obejít.

Jediné schůdné řešení v tomto případě vidím, počkat si zas dvacet let a režim se nějak rozloží. Buď mu trochu pomůžeme, nebo to za nás udělá někdo jiný. Pak zas můžeme čtrnáct dní jásat a radovat se, jací jsme borci.

A když to půjde dobře, i tu Evropskou Unii nějak dorazíme.

A že přijdou další svévolníci?

Nevadí.

Jednou, jednou přijde i Mesiáš.

A tomu dáme také pořádně zabrat!
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora