Rok 2012 – počátek nové epochy

sobota 31. prosinec 2011 16:13

Vědecký traktát s poněkud drastickým závěrem, jenž nevyváží ani optimistická a vtipná péefka. Jen hlupák nevěří, že rok 2012 nebude jakýmsi průsečíkem v ose času.

Po přibližně pěti stech letech, kdy se nám duchovním lidem mstili kupčíci, kramáři, materialisté a v moderní době ekonomové a lichvářští bankéři za útlak a ústrky, kterých se jim od nás dostávalo ve středověku, nastane nový věk. Věk vodnáře, jehož předehrou byla šedesátá léta minulého století.

Na tomto faktu se shodují nejen astrologové, své nám může říci i čínská Kniha proměn (I-ting) a v současnosti aktuální mnohokrát zmiňovaný mayský kalendář. Právě ten hovoří o konci světa, jeho měkčí verze pak o počátku nové epochy. Upřesněme, že je míněn pátý věk Slunce, který bude zakončen čtyřmi otřesy. Z mayského kalendáře se nedovíme, co nastane poté. Ani přesné datum není upřesněno, dle propočtů vychází mezi 12. červnem a 23. prosincem 2012.

Je dost možné, že ona nepřesnost má svoji logiku. Povšimněme si oněch čtyřech otřesů, jež mohou značit vlnu či soustavu událostí na všech úrovních. Mnohé náznaky můžeme sledovat již nyní. Hroutící se fiskální politika EU a USA, všeobecná nespokojenost slušných lidí nad stavem společnosti v těchto zemích, a protože euroatlantická civilizace přestává být pupkem světa, stojí za to vyzdvihnout události arabského jara a ekonomický vzestup Asie, zejména Číny.

Dodejme, že k těmto viditelným náznakům mohou přibýt ještě další nečekané události, které mohou mít daleko důležitější dopad na světové dění. Zmiňme se jen na okraj o založení tajného Duchovního bratrstva působícího na našem území, jehož členem je i moje maličkost. Toto Bratrstvo působí v širším kontextu Organizace světové duchovní obrody se sídlem na Kubě; jeho čestným předsedou je Fidel Castro.

Přes podobné, spíše marginální snahy, nic příliš nenaznačuje, že by svět ustoupil od zběsilé nadvlády peněz, konzumu a dalšího bezprecedentního vykořisťování lidí práce, k jakémusi duchovnu. Spíše naopak.

Nejděsivější scénář pro nás líné a duchovními vlastnostmi obdařené lidi by mohl nastat, pokud se nadvlády nad světem zmocní Čína. Číňané jak známo pracují ve dne v noci, pouze na čtyři hodiny jsou odloženi do skříní, načež jsou znovu vypuštěni ke strojům. Téměř nejedí. Je vědecky zjištěno, že jejich horní i dolní končetiny se ještě pár let po smrti pohybují.

Lepší alternativou pro uchopení světovlády by byli muslimové, jimž stačí se čtyřikrát denně poklonit na Mekku, jinak pijí čaj, nebo kouří opium z vodní dýmky. Pro naši věc jsou nejschůdnější tančící národy Afriky, bohužel ty zůstávají v tomto ohledu pasé.

Nicméně, je docela možné, že právě asijská bezbřehá usilovnost společně s potlačováním lidských práv v jejich zemích dá vzniknout novému paradigmatu. Vždyť svět je schopen se obrodit především v případě, kdy se po něm rozlévá již tolik zla, které si samo říká, aby bylo vykoupeno dobrou zvěstí a skutky.

Dost možná, že právě Čína, která dala vzniknout Knize proměn, by mohla nést vůdčí roli v tomto procesu. Nejen konfucianismus pojednávající o slušném vládnutí, dobré státní správě a mravech, ale hlavně taoismus mající nekonečný průmět od člověka k celému universu, by mohly být jeho základem.

Možná nebudeme daleko od pravdy, neboť astrologové Terence Mc Kenn a jeho bratr Denis na základě propočtů z Knihy proměn, jež je mimochodem i součástí taoistického učení, dospěli k podobným závěrům, který nám skýtá mayský kalendář. Podotýkáme, že jej předtím neznali. I oni hovoří o roku 2012 jako o průsečíku v ose času.

V jejich knize Neviditelná hranice předvídají novou metafyziku nadanou matematickou přesností. Další kniha Návrat archaismu, jak už titul napovídá, pojednává o zpomalení civilizace a návratu k duchovním hodnotám našich předků. Připomeňme, že o zpomalení civilizace a udělení moratoria na nové vynálezy psal i náš filosof Egon Bondy.

Bratři Mc Kennovi též kritizují vědce, kteří pyšně nahlížejí do tajemství života. Doslova píší: „Ti, jenž bohorovně čtou v knize genů, měli by si uvědomit, že se rouhají samému stvořiteli a hněv boží padne nejen na jejich hlavy, ale na nás všechny. Tito lidé by měli neprodleně začít s pokáním, modlit se a číst v knize evangelií.“

Jejich stěžejní dílo se nazývá Pravdivé halucinace. Pravdivé halucinace je vpravdě kniha prorocká bádající v duchu taoismu o otevření transcendentálních sil člověka vůči sobě samému, naší rodné planetě Gaye a celému vesmíru. Kladou důraz na přátelské rozevření těchto sil a staví je proti kořistnickému způsobu nakládání ze strany vědců a proroků majetku v naší době.

Sloučíme-li závěry pozorování astrologů, jejich dedukce z Knihy proměn společně s výpočty mayského kalendáře, soudíme, že ani bigotní skeptik a pozitivista nemůže v žádném ohledu falsifikovat naše tvrzení. Je téměř jisté, že pátý věk Slunce, věk vodnáře, či nová epocha nám klepe na dveře.

Jaká ta doba bude, záleží na nás. Již nyní je jisté, že přinese zvrat. Poslední budou prvními a ti první, jež nám nyní vládnou, budou-li překážet našim duchovním záměrům, budou bez milosti popraveni. Pokud se vám zdá toto řešení být kruté, vzpomeňte na ukradenou revoluci v roce 1989.

„S lidmi, kteří postrádají kontemplativního ducha není domluvy,“ praví pátý dodatek reglementu Organizace světové duchovní obrody.

„Dobro je transformace zla.“ G. M. Boudinny

Poznámka: Shora uvedené bazální znalosti stran astrologie a mayského kalendáře jsem nabyl z esoterického časopisu nalezeného na toaletě. Informace jsem ukládal do paměti během ranní stolice. Zaujaly mne natolik, že mi ujel autobus a dostavil jsem se o deset minut později do práce. Ale stálo to za to. Valná většina badatelských závěrů je vymyšlena. Bohužel. Filosofa G. M. Boudinnyho byste na Wikipedii sotva hledali.

Do nového roku přeji mnoho štěstí, spokojenosti a zdravou tvůrčí stolici.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora