Kapitalism – poslední stadium a co bude dál?

sobota 4. červen 2011 17:57

Současný systém je kritizován zleva i zprava. Je vlastně divné, že ještě přežívá. Nejpodivnější však je, že ač jsme schopni úžasných počinů ve vědě a technice, alespoň relativně spravedlivou společnost vymyslet nedokážeme.

„Nyní již nejde o to, aby byl vyvlastněn dělník, který samostatně hospodaří, nýbrž kapitalista který vykořisťuje mnoho dělníků. Toto vyvlastňování se uskutečňuje hrou zákonů imanentních kapitalistické výrobě samé, centralizace kapitálů. Jeden kapitalista vyvlastňuje mnoho kapitalistů. Ruku v ruce s touto centralizací se rozvíjí kooperativní forma pracovního procesu, vědomé technické používání vědy, plánovité vykořisťování země. Zatažení všech národů do sítě světového trhu, a tím i mezinárodní charakter kapitalistického režimu. Centralizace výrobních prostředků a zespolečenštění práce dosahují bodu, kdy se jim kapitalistická slupka stává nesnesitelnou. Slupka puká. Odbíjí poslední hodina kapitalistického soukromého vlastnictví. Vyvlastnitelé jsou vyvlastňováni.“ Tolik píše Karel Marx ve svém Kapitálu o posledním stádiu kapitalismu.

Hovoří se o zhoubné globalizaci. Naomi Kleinová píše o kalamitním kapitalismu. Stát je donucen ať vojenskými nebo ekonomickými prostředky ke krachu, jeho firmy jsou podhodnoceny a bohatými korporacemi pak skupovány za hubičku. Asi prvním příkladem byl vojenský převrat v Chile. Generál Pinochet opravdu nebyl žádný zachránce demokracie, ale diktátor, který má na rukou krev tisíců chilských občanů.

Celá myšlenka tzv. kalamitního kapitalismu vychází z myšlenkového trustu Miltona Friedmana a jeho hochů z Chicagské university. Friedman doporučuje dřív, než se lidé vzpamatují z katastrof zavést v rychlém sledu řadu ekonomických změn – daňové škrty, volný trh, privatizaci služeb, omezení sociálních výdajů a deregulaci. Jde v podstatě o vyprázdnění státu.

Jsou-li finančně podhodnocené státní firmy privatizovány a prodány cizí korporaci, nemá pochopitelně stát na sociální výdaje a mnoho lidí tak upadá do bídy. Manažery korporací nezajímají lidé, ale zisk. Vládní úředníci, kteří jsou dosazeni z vůle hegemona, jdou těmto trustům na ruku. Obyvatelé například Argentiny by mohli vyprávět.

Vidíme to po celém světě. Jen u nás je to jaksi s přívlastkem české kašparóznosti. V česku to funguje tak, že namísto starosti o věci veřejné vzniká jakási partička, která přihrává státní zakázky svým známým, pochopitelně za bohatý úplatek. Pobavil mne nápad z říše sci-fi s odchodem do důchodu po sedmdesátce. Ti chlápci ztratili soudnost. Ono vůbec platit jakýmsi fondům, aby se jejich správní rady měli dobře, je scestné. Jednak důchodu si budete užívat při dobré fyzické kondici tak pět deset let a to ještě se vám musí podařit získat místo hlídače nebo šatnáře, a jednak hodnota peněz klesá a možná přijde euro, jiná reforma nebo rovnou kouzelník, kteří vám ty slavné fondy vytunelují. Ostatně pochybuji, že by dnešní zpovykaná mládež byla ochotná tak dlouho pracovat.

Ty tam jsou doby sociálního státu. U nás jsme za socialismu měli své jisté. Nyní nemáme ani to. Za to máme údajně svobodu. Jaká je to svoboda pokud máte perspektivu, že další privatizací státního sektoru se stanete občanem druhé kategorie? Můžete se jít třeba svobodně pást, pokud ovšem louka nebude také privátní. Za systém, který okrádá lidi, jsem se fakt v osmdesátém devátém mlátit nenechal.

Bohužel, jak vidno ani demokratický systém nefunguje, což jsme zaznamenali v minulých volbách. Na pražském zastupitelstvu sedí i po vykroužkování ta samá mafiánská pakáž. Pokud v příštích volbách vyhraje levice, mnoho se nezmění. Zastaví alespoň ty nejstupidnější reformní kroky, ale na další budou chybět peníze.

Že by půjčil Czech coal, který prý nechce dodávat uhlí tepelným elektrárnám, které těží z naší země, protože by tratil, s tím počítat nelze. Jak k tomu bohatství vůbec ti hoši přišli? Co je to za lidi? Dokonce i knížepán se divil, jak mohl Kellner za pár let nashromáždit možná více majetku, než celý rod Schvarzenberků za celá staletí.

Případ sám pro sebe je bankovní systém. Banku, která krachuje zadotuje stát. Její vedení dostane odměny, o nichž se normálnímu smrtelníkovi ani nezdá. A pozor! Pokud vy neplatíte, exekutoři si na vás smlsnou. Bankovní fašismus.

Ano, to jsou věci ekonomického a společenského rázu, snad se dají ještě nějak změnit. Nejhorší však jsou škody, které devastují naši planetu. Škody, které mohou být nevratné a pro osud lidstva katastrofální. Myslet si, že sedm miliard lidí žijících na této planetě neovlivňuje její ekosystém, je mírně řečeno omezenost!

Ve spravedlivém hněvu jsem vyjmenoval jen zlomek toho, proč bychom se měli zamyslet, jak tento nespravedlivý a absurdní systém nahradit čímsi smysluplnějším. Churchilův argument, že tento systém je příšerný, ale zatím nikdo nic lepšího nevymyslel, je v případě, že mohou v blízké budoucnosti hrozit živelné společenské změny, které nemají žádný racionální základ, či ekologická katastrofa, nepřesvědčivý.

Pro začátek by stačilo jak pravil Karel Marx: „Vyvlastnit vyvlastňovatele.“

Ale co dál?

Profesor Machovec na svých přednáškách říkával: „Reformátoři zpravidla ve svých vizích tvrdívají, co nebude, bohužel však již neříkají, co bude.“

Tak kde jsou ty chytré hlavy?
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora